Dementia Consulting

Anette Vinther Mortensen: Mennesker med udviklingshæmning – og demens (2019)

Norma foran Viren, aug. 2020

kr. 249,95

Bogen giver et unikt indblik i de otte demenssymptomer, der kan opstå, når mennesker med udviklingshæmning rammes af demens. Der tages afsæt i mennesker med udviklingshæmning og demens – med særligt fokus på Downs syndrom. Demenssymptomerne er dog almengyldige, og bogens indhold er derfor også brugbart i den brede normalbefolkning.

Bogen klæder professionelle medarbejdere såvel som pårørende på til at være en aktiv del af den tidlige og essentielle opsporing af demens. En rettidig diagnose er central for, at mennesker med demens kan modtage den rette indsats, det rette sted.

Bogen formidler viden og bidrager til kvalificeringen af den aktuelle og fremadrettede pædagogiske faglige indsats.

Bogens målgruppe er pædagoger, pårørende, medarbejdere inden for ældreområdet og diverse uddannelsesinstitutioner, der uddanner personale, der kommer i berøring med mennesker med demens – uanset deres kognitive funktionsniveau.

Anette Vinther Mortensen:

Mennesker med udviklingshæmning – og demens 

162 sider, ill. hæftet 

1
Translate »
Scroll to Top