Dementia Consulting

Musikreminiscens​

Musikreminiscens er en musikterapeutisk metode, der kan fremme erindringsprocesser.

Metoden bruges hyppigt i arbejdet med mennesker med demens. Musikken åbner, via følelserne, op til limbiske områder i hjernen og giver ofte fornyet ”adgang” til den semantiske hukommelse, fordi musikken kobler sig til den episodiske og den procedurale hukommelse.

Denne metode styrker et menneskets hukommelse, identitetsfølelse og selvstændighed.

Videoklip med Henry
Video
Translate »
Scroll to Top