Dementia Consulting

Special viden

Special viden om demens for mennesker med udvklingshandicap

 • Udarbejdelse af neuropædagogiske demensrapporter
 • Formidling af viden til tidlig opsporing af demens
 • Faglig sparring og vejledning til medarbejderne
 • Praksisnær undervisning i demens og neuropædagogik til medarbejdere
 • Oplæg om demens til pårørende
 • Formidling af kontakt til psykiater med henblik på diagnosticering
 • Vejledning i forhold til indretning og det at skabe et dopaminfremmede miljø
 • Formidling af pædagogiske tiltag og handlestrategier
 • Vejledning til udarbejdelse af  livshistorier
 • Faglig vejledning vedr. hjælpemidler og velfærdsteknologi

De 3 nationale mål indebærer:

 • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
 • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose
 • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.
Translate »
Scroll to Top