Dementia Consulting

Special viden

Special viden om demens for mennesker med udvklingshandicap

  • Udarbejdelse af neuropædagogiske demensrapporter
  • Formidling af viden til tidlig opsporing af demens
  • Faglig sparring og vejledning til medarbejderne
  • Praksisnær undervisning i demens og neuropædagogik til medarbejdere
  • Oplæg om demens til pårørende
  • Formidling af kontakt til psykiater med henblik på diagnosticering
  • Vejledning i forhold til indretning og det at skabe et dopaminfremmede miljø
  • Formidling af pædagogiske tiltag og handlestrategier
  • Vejledning til udarbejdelse af  livshistorier
  • Faglig vejledning vedr. hjælpemidler og velfærdsteknologi
Translate »
Scroll to Top