Formidling og vejledning 

"At forstå borgerens unikke indefra perspektiv er med til at skabe kvalitet i de socialpædagogiske indsatser!" (Social - og Boligstyrelsen, 2023)

I vores undervisning har vi netop fokus på at formidle, hvordan verden kan opleves af et menneske, der har demens og et udviklingshandicap.

Viden om borgerens indefra perspektiv er altafgørende for den faglige forståelse og pædagogiske tilgang.

Tilgangen er altafgørende

Det er i livshistorien, guldet ligger

Faglig viden for socialt ansatte

​Vi tilbyder

Special viden om demens for mennesker med udviklingshandicap

Det kræver special viden om demens hos mennesker med udviklingshandicap for at kunne yde den rette støtte.

Derfor er der behov for forskellige tiltag og værktøjer, der kan hjælpe med at opspore og håndtere demens hos disse mennesker.

En af disse tiltag er udarbejdelse af neuropædagogiske demensrapporter, der kan give et overblik over den enkelte persons symptomer og behov. Derudover er formidling af viden til tidlig opsporing af demens og faglig sparring og vejledning til medarbejderne.

Vi vejleder og formidler pædagogiske tiltag og handlestrategier samt vejledning til udarbejdelse. Så det fremadrettet er muligt at hjælpe med at skabe en mere meningsfuld hverdag for personer med demens og deres pårørende.

Nu har jeg skrevet den bog, vi mangler​

Bogen giver et unikt indblik i de otte demenssymptomer, der kan opstå, når mennesker med udviklingshæmning rammes af demens. 

Der tages afsæt i mennesker med udviklingshæmning og demens – med særligt fokus på Downs syndrom. 

Demenssymptomerne er dog almengyldige, og bogens indhold er derfor også brugbart i den brede normalbefolkning.​

Hvem er vi?

​I Dementia Consulting Vinther & Sloma

Vi har fokus på demens i forhold til mennesker med udviklingshandicaps, da de er i forøget risiko for at udvikle dette. Vi tilbyder bl.a. undervisning i demens, udarbejdelse af neuropædagogiske demensrapporter, faglig sparring og rådgivning til fagpersoner såvel som pårørende.

Vi mener, at viden er nøglen til tidlig opsporing og diagnosticering. Faglig viden er essentiel for, at mennesker med udviklingshandicaps og demens kan blive mødt af den rette faglige forståelse og tilgang, så de stadig kan opleve følelsen af livsglæde, stjernestunder og egenmestring på trods af en tillægsdiagnose.​

Demens hos mennesker med udviklingshandicaps

​En overset udfordring!​

​Udforsk vores artikler om demens hos mennesker med udviklingshandicap og få indblik i en vigtig, men ofte overset, målgruppe.

Dementia Consulting I/S

Bokærsvej 13, 9340 Asaa

Klik her for rutevejledning

Kontaktinformation

Gitta: 25 30 44 83

Anette: 60 93 29 23