Musikreminiscens​

Musikreminiscens er en musikterapeutisk metode, der kan fremme menneskers erindringsprocesser, ​når ​de lytter til musik, der er betydnings​– og meningsfuld for dem ​–​ yndlingsmusikken fra ​tidligere i livet.​

Musikreminiscens kan vække gamle minder ​fra livshistorien, erindringer om stemninger, følelser, bevægelser, sansninger, personer o.l.

Alle mennesker bør​ have ​en ”playliste”

Afspil gratis på mobilen – Spotify - Spotify (DK)

Metoden bruges hyppigt i arbejdet med mennesker med demens. Musikken åbner, via følelserne, ​direkte ​op til limbiske områder i hjernen og giver ofte fornyet ”adgang” til den​dybe hukommelse – bl.a. den ​semantiske,​ episodiske​,  ​procedurale og implicitte kropslige ​hukommelse.

”Yndlingsmusik”​ booster ​også den naturlige produktion af dopamin i hjernen, hvorved det individuelle menneskes følelse af velvære fremmes og det almene funktionsniveau stiger.​ Metoden modvirker depression.

Den terapeutiske metode ”musikreminiscens” ​styrker​ altså​ menneskers​ hukommelse, identitetsfølelse,​ evne til nærvær,​ ressourcer ​og selvstændighed.

Dementia Consulting I/S

Bokærsvej 13, 9340 Asaa

Klik her for rutevejledning

Kontaktinformation

Gitta: 25 30 44 83

Anette: 60 93 29 23