Vurderingsskema for mennesker med et udviklingshandicap

Vurderingsskemaet er målrettet personer med et udviklingshandicap. Skemaet sikrer observation af ændret adfærd og funktionsevne og giver et fælles grundlag for vurderingerne af personens funktionsniveau. Skemaerne er dokumentation for observationerne og et supplement i en evt. udredning for demens.

Det er vores faglige vurdering, at det optimale er at udfylde et vurderingsskema for et menneske med et udviklingshandicaps - særligt Downs Syndrom, når de er fyldt 25 år, da de er i forøget risiko for at udvikle demens med tidlig debut. På den måde er der et dokumenteret og arkiveret ”øjebliksbillede” af dette menneskes funktionsniveau, når personen er ”på toppen” kognitivt og fysiologisk. Vurderingsskemaet kan således bruges som et plausibelt sammenligningsgrundlag til senere, hvis borgeren pludselig får fald på sit almene funktionsniveau.

Mennesker med Downs Syndrom viser ofte allerede symptomer på demens fra 30 års-alderen.

Skemaet er udarbejdet efter Gottfried-Bråne-Steen skalaen af Kirsten Agerskov Nielsen, 2. udgave, februar 2012.

Læs mere hos Nationalt Videnscenter for Demens​ 

85 %
​af mennesker med Downs Syndrom over 65 år udvikler demens

22 %
​af de mennesker, der har et udviklingshandicap, der er over 65 år udvikler demens

5 %
​af ”normalbefolkningen” over 65 år udvikler demens​

Dementia Consulting I/S

Bokærsvej 13, 9340 Asaa

Klik her for rutevejledning

Kontaktinformation

Gitta: 25 30 44 83

Anette: 60 93 29 23